Teatru documentar și ateliere de educație prin artă adresate adolescentilor din zone defavorizate cultural

ComunitArte este un proiect de educație alternativă bazat pe o serie de 10 ateliere de educație prin artă adresate adolescentilor din zone defavorizate cultural din proximitatea Bucureștiului și din cartierele capitalei. Atelierele își propun să stimuleze gândirea critică și empatia adolescenților prin acces direct la experiențe artistice, prin exerciții de argumentare și de imaginație.

Atelierele ComunitArte au ca punct de pornire spectacolul de teatru Foreplay (text & regie: Ozana Nicolau), spectacol docu-fiction ce abordeză mai multe problematici sociale de actualitate: egalitatea de gen, deschiderea față de grupuri minoritare, importanța solidarității și a incluziunii în comunități. În cadrul atelierelor elevii vor explora aceste valori în mod experiențial-participativ și creativ, prin exerciții de joc de rol, prin realizarea de arbori decizionali care să îi ajute să înțeleagă și să poată asuma relația individului cu comunitatea și rolul acesteia în realizarea unui plan de viață benefic.

Atelierele includ 240 de adoslescenți și sunt ghidate de specialiști în educație non-formală & alternativă: Alexandra Mihalache – specialist în educație pentru sănătatea reproducerii și egalitate de gen (Fundația Tineri pentru Tineri), Mihaela Rădescu și Viorel Cojanu – actori și mediatori culturali, fondatori ai Centrului de Teatru Educational Replika București.

Proiectul ComunitArte a luat naștere ca răspuns la probleme acute în societatea actuală românească, precum: rata ridicată de abandon școlar în comunele din jurul Bucureștiului (peste 60% conform INS), având ca principală cauză sărăcia, aceasta fiind, circular, și implicație asupra adolescenților alături de stima de sine scăzută și intrarea în anturaje periculoase. De asemenea, cifrele ridicate de analfabetism funcțional indicate de Testele Pisa indică lipsa gândirii critice și a abilității tinerilor de a identifica, procesa și utiliza pentru binele propriu informații și oportunități.
În complementaritate cu activitatile pentru elevi, proiectul include și realizarea unui ghid pentru profesori, ce decantează experiența atelierelor și le oferă profesorilor informații, exemple și o exerciții concrete pentru a îngloba în activitatea pedagogică (dirigenție, consiliere și pregătire pentru viață) metode de educație prin artă cu un potențial de impact pozitiv deja demonstrat. Ghidul va fi distribuit gratuit cu sprijinul partenerilor în proiect și la cerere, poate fi trimis profesorilor interesați din țară.

Parteneri: Centrul de Teatru Educațional Replika , Asociatia Teach For Romania, Fundația Tineri pentru Tineri.
Proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.